O-NAS

ZARZĄD GŁÓWNY

Wojciech Podjacki

Wojciech Podjacki – Przewodniczący Ligi Obrony Suwerenności

Wojciech Podjacki urodził się 12 czerwca 1970 roku w Gdańsku. Z wykształcenia jest nauczycielem – absolwentem Studium Pedagogicznego oraz historykiem – absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego. W 2018 roku ukończył studia doktoranckie w zakresie historii, historii sztuki i archeologii na Wydziale Historycznym UG. W latach 2013–2015 był prezesem Naukowego Koła Doktorantów Historii UG, a od 2014 roku jest ...
IMG_20200427_161051 (1)

Kamil Pawelak

Kamil Pawelak urodził się 21 listopada 1983 roku w Elblągu. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Od 2007 roku dyrektor biblioteki. Członek zarządu wojewódzkich i regionalnych struktur Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Autor poradnika dla bibliotekarzy. W latach 2000-2001 pracował w branży hotelarskiej w Szwecji. Członek Zarządu Głównego i Rady Naczelnej Ligi Obrony Suwerenności. Publicysta w czasopiśmie społeczno-politycznym ...
kownacki

Robert Kownacki

Robert Kownacki urodził się 31 października 1970 roku w Gdańsku. Żonaty, wychowuje jednego syna. Absolwent Wydziału Filologiczno-Historycznego Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. pracując kilkanaście lat w administracji publicznej. Członek Zarządu Głównego i…

zak-rafa

Rafał Żak

Rafał Żak urodził się 21 maja 1987 roku w Nowym Dworze Gdańskim. Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, a także studiów podyplomowych z zakresu matematyki na PG. Powołanie odnalazł w pracy dydaktycznej i od 2013 roku pracuje jako nauczyciel matematyki w szkołach ponadgimnazjalnych. Członek Zarządu Głównego i Rady Naczelnej Ligi Obrony Suwerenności. Inicjator wielu ...

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeśli chcesz
kontynuować, udziel zgody na użycie cookie.

Polityka prywatności:
Liga Obrony Suwerenności – administrator strony internetowej www.lospolski.pl odpowiada za przetwarzanie Twoich danych osobowych. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przykładowo mogą to być: adres e-mail użytkownika strony internetowej, numer IP komputera użytkownika lub inne dane, które użytkownik przekazuje administratorowi tej strony, np. poprzez formularze zamieszczone na stronie. Informujemy, że zbieramy i przetwarzamy dane osobowe użytkowników strony internetowej www.lospolski.pl
Powierzone nam dane osobowe są bezpieczne. Zobowiązujemy się do ich wykorzystania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) („Ustawa” ) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”). Liga Obrony Suwerenności jest podmiotem, który będzie przechowywać Twoje dane osobowe i korzystać z nich wyłącznie w celach na które się zgodziłeś. Liga Obrony Suwerenności dostępna jest pod adresem:

80-308 Gdańsk ul. Wita Stwosza 73 p. 1/2 oraz pod adresem mailowym:
lospolski@lospolski.pl i numerem telefonu: 501 813 770. Osobą zajmującą się danymi osobowymi jest Pan Wojciech Podjacki, z którym możesz skontaktować się pod wskazanym adresem mailowym. W sprawach związanych z Twoimi danymi możesz kontaktować się z nami poprzez wysłanie maila właśnie na adres: lospolski@lospolski.pl. Adres ten służy temu, abyś mógł z nami kontaktować się w sprawie swoich danych oraz abyś mógł realizować swoje prawa związane z udostępnionymi nam danymi. Masz prawo do żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.