O-NAS

Oświadczenia

O Ś W I A D C Z E N I E

W sprawie wizyty Eriki Steinbach w Polsce.

W związku z zapowiadaną wizytą na Pomorzu Gdańskim przewodniczącej tzw. Związku Wypędzonych (BdV) Eriki Steinbach, która ma się odbyć w dniach 22-23 maja, Liga Obrony Suwerenności oświadcza, że wspomniana wizyta, w naszej opinii, jest prowokacją mającą doprowadzić do pogorszenia stosunków polsko-niemieckich. Świadczy o tym dotychczasowa postawa szefowej Związku Wypędzonych, która swoją wpływową pozycję polityczną w Niemczech zbudowała na działalności antypolskiej i na zaognianiu relacji pomiędzy naszymi państwami. Należy również podkreślić, że Steinbach w swoich oficjalnych wypowiedziach wielokrotnie pomniejszała winę Niemiec za wywołanie II wojny światowej i dokonane podczas niej zbrodnie oraz obarczała Polskę współodpowiedzialnością za „wypędzenia” ludności niemieckiej. Propagowaniu tych kłamstw służyć ma także powstające z jej inicjatywy w Berlinie – „Centrum przeciwko wypędzeniom”, które od samego początku wzbudza liczne kontrowersje i protesty wielu środowisk w Polsce i Europie. Nasze obawy budzi również charakter samej wizyty, ponieważ Steinbach przyjeżdża do naszego kraju nie jako osoba prywatna, tylko jako przedstawicielka rządzącej w Niemczech partii chadeckiej. Spotka się między innymi z przedstawicielami mniejszości niemieckiej w Polsce, a organizatorem tej wizyty jest konsulat niemiecki, co podnosi jej rangę i nadaje oficjalny status. Poza tym motywy tych odwiedzin są nieszczere, o czym świadczą mętne wyjaśnienia składane przez samą Erikę Steinbach.

W związku z tym, Rada Polityczna Ligi Obrony Suwerenności protestuje przeciwko wizycie Eriki Steinbach, którą uważamy za persona non grata w Polsce. Domagamy się również zdecydowanych działań ze strony polskich władz, które powinny doprowadzić do wycofania się dyplomacji niemieckiej z organizacji tej wizyty. Uważamy ponadto, że tylko energiczne działania czynników państwowych i środowisk patriotycznych są w stanie zmobilizować polską opinię publiczną do wyrażenia mocnego sprzeciwu wobec antypolskiej działalności niemieckich organizacji rewizjonistycznych.

Gdańsk, dn. 17 maja 2011 roku.

Przewodniczący

Ligi Obrony Suwerenności

Wojciech Podjacki

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeśli chcesz
kontynuować, udziel zgody na użycie cookie.

Polityka prywatności:
Liga Obrony Suwerenności – administrator strony internetowej www.lospolski.pl odpowiada za przetwarzanie Twoich danych osobowych. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przykładowo mogą to być: adres e-mail użytkownika strony internetowej, numer IP komputera użytkownika lub inne dane, które użytkownik przekazuje administratorowi tej strony, np. poprzez formularze zamieszczone na stronie. Informujemy, że zbieramy i przetwarzamy dane osobowe użytkowników strony internetowej www.lospolski.pl
Powierzone nam dane osobowe są bezpieczne. Zobowiązujemy się do ich wykorzystania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) („Ustawa” ) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”). Liga Obrony Suwerenności jest podmiotem, który będzie przechowywać Twoje dane osobowe i korzystać z nich wyłącznie w celach na które się zgodziłeś. Liga Obrony Suwerenności dostępna jest pod adresem:

80-308 Gdańsk ul. Wita Stwosza 73 p. 1/2 oraz pod adresem mailowym:
lospolski@lospolski.pl i numerem telefonu: 501 813 770. Osobą zajmującą się danymi osobowymi jest Pan Wojciech Podjacki, z którym możesz skontaktować się pod wskazanym adresem mailowym. W sprawach związanych z Twoimi danymi możesz kontaktować się z nami poprzez wysłanie maila właśnie na adres: lospolski@lospolski.pl. Adres ten służy temu, abyś mógł z nami kontaktować się w sprawie swoich danych oraz abyś mógł realizować swoje prawa związane z udostępnionymi nam danymi. Masz prawo do żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.