O-NAS

Oświadczenia

O Ś W I A D C Z E N I E

w sprawie szkalowania dobrego imienia Polski i Polaków.

Na początku marca 2011 roku krakowskie wydawnictwo „Znak” wprowadziło na rynek książkę Ireny Grudzińskiej – Gross i Jana Tomasza Grossa pt. „Złote żniwa”. Książka ta ma formę eseju, dlatego zgodnie z opinią wielu historyków, metoda jaką została napisana, powoduje, że nie może być uznana za opracowanie historyczne. Wymienieni autorzy nie przeprowadzili rzetelnych badań i oparli swoją pracę na domysłach oraz subiektywnej ocenie wydarzeń z przeszłości, co potwierdzili w wielu wypowiedziach, używając między innymi słów: „szacuję”, „przypuszczam”, „sądzę”, „możliwe” itp. Oskarżyli natomiast cały Naród Polski o mordowanie Żydów w końcowej fazie Holocaustu, nie zwracając w ogóle uwagi na najbardziej oczywiste fakty historyczne. Głoszone przez nich tezy, niepoparte są wiarygodnymi dowodami. Piszą na przykład, że z badań historyków wynika, jakoby z gett, obozów i transportów uciekło w czasie wojny ok. 250 tys. Żydów. Wojnę przeżyło jedynie ok. 50 tys., więc ich zdaniem, pozostałe 200 tys. osób pochodzenia żydowskiego Polacy wymordowali lub wydali Niemcom. Małżeństwo Grossów całkowicie zapomina o tym, że to dzięki najdalej posuniętej tolerancji, właśnie w Polsce żyło najwięcej Żydów w Europie. Polska jako jedyny kraj europejski okupowany przez Niemców nie posiadała w czasie II wojny światowej rządu kolaboracyjnego. Tylko w naszym kraju obowiązywał wydany przez hitlerowskie władze nakaz prawny dotyczący wydawania Żydów, którego niespełnienie Niemcy karali śmiercią. Zapominają też, że Polacy z narażeniem życia ratowali swoich żydowskich sąsiadów, co zaowocowało największą liczbą tytułów: „Sprawiedliwy wśród narodów świata”. Ponadto nie było wśród Polaków społecznego przyzwolenia na „szmalcownictwo”, które było karane wyrokiem śmierci przez Armię Krajową. Grossowie udając, że nie wiedzą o tych sprawach, zachowują się nie tylko wybitnie niesprawiedliwie, ale też niemoralnie i nieetycznie.

Nie negujemy tego, że przypadki zachowań, o jakie Grossowie oskarżają Polaków mogły mieć miejsce. Należy jednak stwierdzić, że były to przypadki występujące marginalnie. Brak obiektywizmu w ocenie tych faktów, sprawia natomiast, że szkalowane jest dobre imię Polski i jej obywateli, którzy, w czasie wojny, w ogromnej większości zachowywali się przyzwoicie wobec Żydów, narażając swoje życie, po to, aby nieść pomoc prześladowanym. „Złote żniwa” są więc przysłowiowym policzkiem wymierzonym wszystkim Polakom. Dodajmy również, że nie jest to pierwsza książka napisana przez J. T. Grossa, bowiem wcześniej ukazały się: „Sąsiedzi” i „Strach”. Z całą pewnością można stwierdzić, że tego typu publicystyka wpisuje się w nurt antypolskiej kampanii, której przejawem było między innymi używanie sformułowania „polskie obozy śmierci” oraz przypisywanie Polakom współodpowiedzialności za niemieckie zbrodnie. Taka postawa jest bardzo niegodziwa, ponieważ Naród Polski wycierpiał od nazistowskich zbrodniarzy nie mniej niż ludność żydowska. Dlatego przy dokonywaniu ocen moralnych zachowania poszczególnych narodów podczas ostatniej wojny, należałoby raczej pamiętać o słowach prof. Wiktora Poliszczuka, wybitnego badacza ukraińskiego nacjonalizmu, który stwierdził, że „nie ma złych narodów, są tylko źli ludzie i złe organizacje”.

Liga Obrony Suwerenności uważa, że publikowanie takich antypolskich paszkwili przez wydawnictwo o wysokiej renomie jest co najmniej niestosowne. Pomoc w propagowaniu nieprawdziwych i wybitnie podłych twierdzeń stawia Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak” na równi z ich autorami i powoduje, że wydawnictwo to, jest tak samo winne oszczerstwa wobec Narodu Polskiego jak Irena Grudzińska-Gross i Jan Tomasz Gross. Zarząd Główny Ligi Obrony Suwerenności domaga się od wydawnictwa „Znak” poszanowania prawdy historycznej i większej uwagi przy wydawaniu kolejnych książek o tematyce dotyczącej Polski i Polaków. Domagamy się również od rządu Rzeczypospolitej przywiązywania większej wagi do kwestii ochrony dobrego imienia Polski w świecie, bowiem wydarzenia ostatnich lat pokazują, że dobre uczynki nie obronią się same. Istnieje cała rzesza ludzi o złej woli, którzy w celu osiągnięcia własnych interesów, kłamią i obrażają nasz kraj. Jedynie szanując samych siebie, możemy wymagać szacunku od innych. Dlatego musimy bronić swojego dobrego imienia, bo nikt za nas tego nie zrobi.

Gdańsk, dn. 14 marca 2011 roku.

Przewodniczący

Ligi Obrony Suwerenności

Wojciech Podjacki

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeśli chcesz
kontynuować, udziel zgody na użycie cookie.

Polityka prywatności:
Liga Obrony Suwerenności – administrator strony internetowej www.lospolski.pl odpowiada za przetwarzanie Twoich danych osobowych. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przykładowo mogą to być: adres e-mail użytkownika strony internetowej, numer IP komputera użytkownika lub inne dane, które użytkownik przekazuje administratorowi tej strony, np. poprzez formularze zamieszczone na stronie. Informujemy, że zbieramy i przetwarzamy dane osobowe użytkowników strony internetowej www.lospolski.pl
Powierzone nam dane osobowe są bezpieczne. Zobowiązujemy się do ich wykorzystania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) („Ustawa” ) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”). Liga Obrony Suwerenności jest podmiotem, który będzie przechowywać Twoje dane osobowe i korzystać z nich wyłącznie w celach na które się zgodziłeś. Liga Obrony Suwerenności dostępna jest pod adresem:

80-308 Gdańsk ul. Wita Stwosza 73 p. 1/2 oraz pod adresem mailowym:
lospolski@lospolski.pl i numerem telefonu: 501 813 770. Osobą zajmującą się danymi osobowymi jest Pan Wojciech Podjacki, z którym możesz skontaktować się pod wskazanym adresem mailowym. W sprawach związanych z Twoimi danymi możesz kontaktować się z nami poprzez wysłanie maila właśnie na adres: lospolski@lospolski.pl. Adres ten służy temu, abyś mógł z nami kontaktować się w sprawie swoich danych oraz abyś mógł realizować swoje prawa związane z udostępnionymi nam danymi. Masz prawo do żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.