O-NAS

Oświadczenia

O Ś W I A D C Z E N I E

w sprawie represji stosowanych wobec Związku Polaków na Białorusi.

Wydarzenia ostatnich dni w całej rozciągłości potwierdzają naszą dotychczasową ocenę postępowania reżimu Aleksandra Łukaszenki wobec polskiej ludności mieszkającej na terenie Białorusi. Widać wyraźnie, że obecne władze białoruskie dopuszczają tylko jeden scenariusz w relacjach z Polakami, a mianowicie całkowite podporządkowanie sobie polskich organizacji oraz zmuszenie naszych rodaków do wyrzeczenia się polskości i wszelkich związków z macierzą. Dlatego z oburzeniem przyjęliśmy fakt skazania Andrzeja Poczobuta na 15 dni aresztu administracyjnego, za udział w manifestacji w Mińsku w dniu 19 grudnia 2010 roku. W naszej opinii bezpodstawne uwięzienie przewodniczącego Rady Naczelnej Związku Polaków na Białorusi oraz represje wobec innych członków Związku, są kolejnym etapem presji wywieranej na naszych rodaków przez białoruskie organy ścigania i służby specjalne. Aresztowania, rewizje i wszelkiego rodzaju szykany, to na dzień dzisiejszy główne przejawy „dialogu” prowadzonego przez władze białoruskie z mieszkającymi w tym kraju Polakami. W dodatku, aby odwrócić uwagę opinii publicznej od problemów wewnętrznych, białoruski reżim rozpętał kampanię oszczerstw wobec Polski, pomawiając nasz kraj o zapędy imperialistyczne oraz przedstawiając w fałszywym świetle historię dotychczasowych stosunków polsko-białoruskich. Przykładem takich działań są emitowane przez telewizję białoruską tendencyjne filmy oraz programy publicystyczne, w których dyspozycyjni wobec Łukaszenki dziennikarze szkalują Polskę, między innymi przypisując jej „rolę żandarma Europy Wschodniej” i obarczając odpowiedzialnością za większość nieszczęść, które dotknęły Białoruś.

Liga Obrony Suwerenności uważa, że działania białoruskich władz wymierzone w Państwo Polskie oraz w Polaków mieszkających na Białorusi, są godne najwyższego potępienia. W naszej opinii stosunki polsko-białoruskie nie ulegną poprawie, ani nie polepszy się sytuacja polskiej ludności żyjącej w tym państwie, dopóki rządzić nim będą ludzie pokroju Łukaszenki. Jako Polacy i obywatele Rzeczypospolitej Polskiej mamy prawo i obowiązek występowania w obronie naszych rodaków, krzywdzonych przez antypolskie działania białoruskich władz. Należymy do jednego Narodu, mamy wspólną historię i tradycję, dlatego los Polaków mieszkających na Białorusi jest nam szczególnie bliski.

W związku z tym, domagamy się od polskich władz podjęcia stosownych działań, mających na celu doprowadzenie do uwolnienia Andrzeja Poczobuta i zaprzestania szykan wobec innych działaczy Związku Polaków, o co w liście otwartym do prezydenta Rzeczypospolitej prosili nasi rodacy z Białorusi. Liga Obrony Suwerenności domaga się od polskich władz porzucenia biernej postawy wobec nieprawości, których dopuszczają się białoruskie władze oraz zdecydowanego upomnienia się o prawa polskiej ludności mieszkającej w tym kraju. Czas wreszcie na to, aby przestać się łudzić, co do prawdziwego oblicza rządów Łukaszenki. Trzeba wreszcie podjąć energiczne działania, celem wywarcia skutecznej presji na władze w Mińsku, ponieważ jedynie stanowcza postawa może powstrzymać białoruski reżim przed dalszą eskalacją prześladowań naszych rodaków.

Gdańsk, dn. 18 lutego 2011 roku.

Przewodniczący

Ligi Obrony Suwerenności

Wojciech Podjacki

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeśli chcesz
kontynuować, udziel zgody na użycie cookie.

Polityka prywatności:
Liga Obrony Suwerenności – administrator strony internetowej www.lospolski.pl odpowiada za przetwarzanie Twoich danych osobowych. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przykładowo mogą to być: adres e-mail użytkownika strony internetowej, numer IP komputera użytkownika lub inne dane, które użytkownik przekazuje administratorowi tej strony, np. poprzez formularze zamieszczone na stronie. Informujemy, że zbieramy i przetwarzamy dane osobowe użytkowników strony internetowej www.lospolski.pl
Powierzone nam dane osobowe są bezpieczne. Zobowiązujemy się do ich wykorzystania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) („Ustawa” ) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”). Liga Obrony Suwerenności jest podmiotem, który będzie przechowywać Twoje dane osobowe i korzystać z nich wyłącznie w celach na które się zgodziłeś. Liga Obrony Suwerenności dostępna jest pod adresem:

80-308 Gdańsk ul. Wita Stwosza 73 p. 1/2 oraz pod adresem mailowym:
lospolski@lospolski.pl i numerem telefonu: 501 813 770. Osobą zajmującą się danymi osobowymi jest Pan Wojciech Podjacki, z którym możesz skontaktować się pod wskazanym adresem mailowym. W sprawach związanych z Twoimi danymi możesz kontaktować się z nami poprzez wysłanie maila właśnie na adres: lospolski@lospolski.pl. Adres ten służy temu, abyś mógł z nami kontaktować się w sprawie swoich danych oraz abyś mógł realizować swoje prawa związane z udostępnionymi nam danymi. Masz prawo do żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.