O-NAS

Oświadczenia

O Ś W I A D C Z E N I E

w sprawie obrony polskich szkół na Litwie.

W chwili obecnej jesteśmy świadkami, jak sejm Litwy z wielką determinacją dąży do nowelizacji ustawy o oświacie, nie licząc się przy tym, ani z protestami zamieszkujących w tym kraju Polaków, ani z opinią międzynarodową. Konsekwentne dążenie władz litewskich do jak najszybszego uchwalenia tej ustawy, budzi ogromne zaniepokojenie polskiej społeczności na Litwie. W myśl nowego prawa, w szkołach mniejszości narodowych zostanie wprowadzony przymusowy nakaz nauczania części przedmiotów w języku państwowym, w tym historii i geografii. W szkole podawana będzie tylko litewska wersja faktów historycznych, a polskich nauczycieli zastąpią nauczyciele litewscy, którym już dziś każe się indoktrynować polskich uczniów. Polacy będą musieli zdawać obowiązkowy egzamin maturalny z języka litewskiego, którego dotychczas nie musieli się uczyć. Ustawa wprowadzi także urzędowy zapis wyższości szkół litewskich, który spowoduje, że jeśli w jakiejś miejscowości na Wileńszczyźnie działać będą dwie szkoły: z językiem nauczania litewskim i polskim, to w chwili reorganizacji zamknięta zostanie szkoła polska, nawet jeśli uczyć się w niej będzie więcej uczniów niż w szkole litewskiej.

W takich okolicznościach wyraźnie widać, że szkolnictwo polskie na Litwie jest mocno zagrożone. W ciągu prawie stu lat, dziadkowie i rodzice współczesnego pokolenia Polaków tworzyli podstawy i fundamenty polskiego szkolnictwa, zachowali je w najtrudniejszych czasach, a więc trudno się dziwić, że ich potomkowie nie chcą pozwolić, aby zburzono ogromny dorobek i tradycje wielu pokoleń Polaków. Obecnie, w związku z poczynaniami władz litewskich, polskie szkoły na Litwie, po stu latach ich istnienia, mając ugruntowaną tradycję nauczania, mogą niedługo zupełnie zaniknąć.

Dlatego Zarząd Główny Ligi Obrony Suwerenności domaga się od władz Republiki Litewskiej zaprzestania działań wymierzonych w Polaków mieszkających w tym kraju. Jako Polacy i obywatele Rzeczypospolitej Polskiej mamy prawo występowania w obronie naszych rodaków, którzy krzywdzeni są przez restrykcyjne prawo i antypolskie działania władz litewskich. Należymy do jednego narodu, mamy wspólną historię i tradycję, wobec tego los Polaków mieszkających na Litwie jest nam szczególnie bliski. Domagamy się również od polskiego rządu podjęcia zdecydowanych działań dyplomatycznych, w celu wywarcia odpowiedniego wpływu na władze litewskie, ponieważ może to być ostatnia szansa na uratowanie polskich szkół, a co za tym idzie na uratowanie polskości na Litwie.

Gdańsk, dn. 28 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący

Ligi Obrony Suwerenności

Wojciech Podjacki

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeśli chcesz
kontynuować, udziel zgody na użycie cookie.

Polityka prywatności:
Liga Obrony Suwerenności – administrator strony internetowej www.lospolski.pl odpowiada za przetwarzanie Twoich danych osobowych. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przykładowo mogą to być: adres e-mail użytkownika strony internetowej, numer IP komputera użytkownika lub inne dane, które użytkownik przekazuje administratorowi tej strony, np. poprzez formularze zamieszczone na stronie. Informujemy, że zbieramy i przetwarzamy dane osobowe użytkowników strony internetowej www.lospolski.pl
Powierzone nam dane osobowe są bezpieczne. Zobowiązujemy się do ich wykorzystania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) („Ustawa” ) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”). Liga Obrony Suwerenności jest podmiotem, który będzie przechowywać Twoje dane osobowe i korzystać z nich wyłącznie w celach na które się zgodziłeś. Liga Obrony Suwerenności dostępna jest pod adresem:

80-308 Gdańsk ul. Wita Stwosza 73 p. 1/2 oraz pod adresem mailowym:
lospolski@lospolski.pl i numerem telefonu: 501 813 770. Osobą zajmującą się danymi osobowymi jest Pan Wojciech Podjacki, z którym możesz skontaktować się pod wskazanym adresem mailowym. W sprawach związanych z Twoimi danymi możesz kontaktować się z nami poprzez wysłanie maila właśnie na adres: lospolski@lospolski.pl. Adres ten służy temu, abyś mógł z nami kontaktować się w sprawie swoich danych oraz abyś mógł realizować swoje prawa związane z udostępnionymi nam danymi. Masz prawo do żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.