O-NAS

Oświadczenia

O Ś W I A D C Z E N I E

w sprawie dyskryminacji Polaków na Litwie.

17 marca litewski sejm przegłosował skrajnie niekorzystną dla mieszkających na Litwie mniejszości narodowych ustawę oświatową. Tym samym państwo litewskie pokazało, że nie ma zamiaru słuchać głosu swoich obywateli, którzy protestowali przez ostatnie miesiące przeciwko ograniczaniu ich swobód. Nie ma też zamiaru słuchać głosu Polski, która od lat domaga się poszanowania praw ludności polskiej. Litwa pogrążona w szowinizmie nie ma także zamiaru słuchać głosu rozsądku i nie zamierza szanować umów zawieranych z Polską oraz przepisów prawa międzynarodowego nakazujących przestrzeganie praw mniejszości narodowych. Uchwalona ustawa wymierzona jest bezpośrednio w naszych rodaków i stanowi kolejny akt złej woli Litwinów, którzy widząc bierność kolejnych polskich rządów, z coraz większą zaciętością szykanują mieszkających na Litwie Polaków, bezzasadnie traktując ich jako wrogów swojego państwa. Czynią to między innymi poprzez przymusowe wprowadzenie języka litewskiego do szkół mniejszości narodowych i zamykanie placówek, gdzie język polski jest jeszcze językiem wykładowym.

Litewski rząd pokazał oblicze zaciekłego szowinisty, który nie słucha i nie szanuje nikogo inaczej myślącego. Fakt ten został potwierdzony 11 marca 2011 roku, podczas marszu z okazji dnia niepodległości, którego uczestnicy wykrzykiwali skrajnie antypolskie hasła. Nie spotkało się to z żadną reakcją rządzących, gdyż zapewne manifestanci czynami wyrażali sposób myślenia chorej z nienawiści władzy.

Zarząd Główny Ligi Obrony Suwerenności sprzeciwia się dyskryminowaniu polskiej społeczności na Litwie i wyraża swoją solidarność z naszymi rodakami. Domaga się również od rządu Rzeczypospolitej działań mających na celu ochronę Polaków na Litwie, którzy prześladowani są z powodu swojego narodowego pochodzenia. Czas na zdecydowane działania, ponieważ rzeczywistość pokazała, że polityka uległości i unikania konfrontacji nie zatrzymała fali represji. Co więcej, sprawiła, że litewski rząd stał się jeszcze bardziej bezczelny i ośmielony w swoich antypolskich poczynaniach.

Gdańsk, dn. 25 marca 2011 roku.

Przewodniczący

Ligi Obrony Suwerenności

Wojciech Podjacki

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeśli chcesz
kontynuować, udziel zgody na użycie cookie.

Polityka prywatności:
Liga Obrony Suwerenności – administrator strony internetowej www.lospolski.pl odpowiada za przetwarzanie Twoich danych osobowych. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przykładowo mogą to być: adres e-mail użytkownika strony internetowej, numer IP komputera użytkownika lub inne dane, które użytkownik przekazuje administratorowi tej strony, np. poprzez formularze zamieszczone na stronie. Informujemy, że zbieramy i przetwarzamy dane osobowe użytkowników strony internetowej www.lospolski.pl
Powierzone nam dane osobowe są bezpieczne. Zobowiązujemy się do ich wykorzystania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) („Ustawa” ) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”). Liga Obrony Suwerenności jest podmiotem, który będzie przechowywać Twoje dane osobowe i korzystać z nich wyłącznie w celach na które się zgodziłeś. Liga Obrony Suwerenności dostępna jest pod adresem:

80-308 Gdańsk ul. Wita Stwosza 73 p. 1/2 oraz pod adresem mailowym:
lospolski@lospolski.pl i numerem telefonu: 501 813 770. Osobą zajmującą się danymi osobowymi jest Pan Wojciech Podjacki, z którym możesz skontaktować się pod wskazanym adresem mailowym. W sprawach związanych z Twoimi danymi możesz kontaktować się z nami poprzez wysłanie maila właśnie na adres: lospolski@lospolski.pl. Adres ten służy temu, abyś mógł z nami kontaktować się w sprawie swoich danych oraz abyś mógł realizować swoje prawa związane z udostępnionymi nam danymi. Masz prawo do żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.