O-NAS

ZARZĄD GŁÓWNY

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dorota Maksymowicz-Czapkowska urodziła się 22 października 1977 roku w Gdańsku. Ukończyła Wydział Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim. Jest przedsiębiorcą, a także założycielką i prezesem stowarzyszenia Nasz Polski Dom. W ramach jego działalności prowadzi nieodpłatne szkolenia dla mieszkańców Gdańska z zakresu prowadzenia biznesu. Od 2014 roku działa aktywnie w środowisku narodowo-patriotycznym. W 2015 roku zorganizowała w Gdańsku marsz protestacyjny przeciwko przyjmowaniu imigrantów. Działa również w środowisku wolnorynkowym i organizacjach zrzeszających przedsiębiorców oraz angażuje się w obronę polskich zasobów naturalnych. W 2017 roku zorganizowała w Warszawie pikietę w obronie Kopalni Krupiński. Uczestniczy także w propagowaniu łatwiejszego dostępu do broni. Od 2019 roku jest radną Dzielnicy Wrzeszcz Górny w Gdańsku i tam stara się poprzez swoje działania promować zdrowy tryb życia i naturalne, polskie rolnictwo oraz wiedzę o prawie do samostanowienia obywatela o swoim zdrowiu i życiu. Od 2020 roku działa w Zarządzie Głównym i Radzie Naczelnej Ligi Obrony Suwerenności.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeśli chcesz
kontynuować, udziel zgody na użycie cookie.

Polityka prywatności:
Liga Obrony Suwerenności – administrator strony internetowej www.lospolski.pl odpowiada za przetwarzanie Twoich danych osobowych. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przykładowo mogą to być: adres e-mail użytkownika strony internetowej, numer IP komputera użytkownika lub inne dane, które użytkownik przekazuje administratorowi tej strony, np. poprzez formularze zamieszczone na stronie. Informujemy, że zbieramy i przetwarzamy dane osobowe użytkowników strony internetowej www.lospolski.pl
Powierzone nam dane osobowe są bezpieczne. Zobowiązujemy się do ich wykorzystania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) („Ustawa” ) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”). Liga Obrony Suwerenności jest podmiotem, który będzie przechowywać Twoje dane osobowe i korzystać z nich wyłącznie w celach na które się zgodziłeś. Liga Obrony Suwerenności dostępna jest pod adresem:

80-308 Gdańsk ul. Wita Stwosza 73 p. 1/2 oraz pod adresem mailowym:
lospolski@lospolski.pl i numerem telefonu: 501 813 770. Osobą zajmującą się danymi osobowymi jest Pan Wojciech Podjacki, z którym możesz skontaktować się pod wskazanym adresem mailowym. W sprawach związanych z Twoimi danymi możesz kontaktować się z nami poprzez wysłanie maila właśnie na adres: lospolski@lospolski.pl. Adres ten służy temu, abyś mógł z nami kontaktować się w sprawie swoich danych oraz abyś mógł realizować swoje prawa związane z udostępnionymi nam danymi. Masz prawo do żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.