O-NAS

O NAS

Liga Obrony Suwerenności powstała 3 maja 2002 roku w Gdańsku, z inicjatywy Wojciecha Podjackiego. Założyciele LOS kierowali się troską i poczuciem odpowiedzialności za przyszłość Ojczyzny oraz pragnieniem poświęcenia się służbie dla dobra Narodu i Państwa Polskiego. W dniu 26 września 2002 roku Sąd Okręgowy w Warszawie zarejestrował Ligę Obrony Suwerenności w ewidencji partii politycznych.

Liga Obrony Suwerenności jest ruchem patriotycznym, który opowiada się za zachowaniem suwerenności i integralności Państwa Polskiego oraz ochroną polskich interesów narodowych. Dlatego zdecydowanie występuje przeciwko ruchom separatystycznym oraz niekorzystnym warunkom członkostwa Polski w Unii Europejskiej, sprzeciwiając się unijnemu dyktatowi i walcząc z obcymi wpływami w naszym kraju.

Liga Obrony Suwerenności zwalcza wszelkie przejawy działalności antypolskiej, występuje w obronie prześladowanych rodaków mieszkających poza granicami Ojczyzny oraz przeciwstawia się fałszywej propagandzie oczerniającej Polskę i Polaków przed międzynarodową opinią publiczną. Walczy także z patologiami w polskim życiu społeczno-politycznym: korupcją, nepotyzmem, partyjniactwem i partykularyzmem klasy rządzącej.

Liga Obrony Suwerenności sprzeciwia się rabunkowej wyprzedaży majątku narodowego oraz dominacji obcego kapitału na polskim rynku, domagając się preferencji dla rodzimych przedsiębiorstw oraz opodatkowania banków i zagranicznych koncernów. Występuje także w obronie miejsc pracy i polskich pracowników przed wyzyskiem ekonomicznym.

Liga Obrony Suwerenności aktywnie uczestniczy w życiu społeczno-politycznym Polski i wspiera wszelkie inicjatywy służące umocnieniu siły naszego państwa oraz zabezpieczeniu żywotnych interesów Narodu Polskiego. Będąc ruchem wielopokoleniowym łączy w ramach prowadzonej działalności doświadczenie starszego oraz entuzjazm i energię młodszego pokolenia Polaków.

Liga Obrony Suwerenności prowadzi szeroką działalność informacyjną, wydaje czasopismo społeczno-polityczne „Polski Szaniec” i biuletyn informacyjny „Patriota”. Propagując aktywny patriotyzm we wszystkich dziedzinach życia narodowego i państwowego przywraca Polakom, szczególnie młodemu pokoleniu, poczucie godności i dumy z przynależności do Narodu Polskiego.

Liga Obrony Suwerenności ma wiele zadań do wypełnienia, których zrealizowanie poprawi sytuację naszego państwa, a jednym z najważniejszych jest odsunięcie od władzy ludzi wywodzących się z dawnego reżimu i twórców zmowy przy „okrągłym stole”, od wielu lat konsekwentnie zmierzających do demontażu Polski i podporządkowania jej Unii Europejskiej.

Dość władzy szkodników! Nadchodzi czas patriotów!

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeśli chcesz
kontynuować, udziel zgody na użycie cookie.

Polityka prywatności:
Liga Obrony Suwerenności – administrator strony internetowej www.lospolski.pl odpowiada za przetwarzanie Twoich danych osobowych. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przykładowo mogą to być: adres e-mail użytkownika strony internetowej, numer IP komputera użytkownika lub inne dane, które użytkownik przekazuje administratorowi tej strony, np. poprzez formularze zamieszczone na stronie. Informujemy, że zbieramy i przetwarzamy dane osobowe użytkowników strony internetowej www.lospolski.pl
Powierzone nam dane osobowe są bezpieczne. Zobowiązujemy się do ich wykorzystania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) („Ustawa” ) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”). Liga Obrony Suwerenności jest podmiotem, który będzie przechowywać Twoje dane osobowe i korzystać z nich wyłącznie w celach na które się zgodziłeś. Liga Obrony Suwerenności dostępna jest pod adresem:

80-308 Gdańsk ul. Wita Stwosza 73 p. 1/2 oraz pod adresem mailowym:
lospolski@lospolski.pl i numerem telefonu: 501 813 770. Osobą zajmującą się danymi osobowymi jest Pan Wojciech Podjacki, z którym możesz skontaktować się pod wskazanym adresem mailowym. W sprawach związanych z Twoimi danymi możesz kontaktować się z nami poprzez wysłanie maila właśnie na adres: lospolski@lospolski.pl. Adres ten służy temu, abyś mógł z nami kontaktować się w sprawie swoich danych oraz abyś mógł realizować swoje prawa związane z udostępnionymi nam danymi. Masz prawo do żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.