O-NAS

AKTUALNOŚCI

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca 2019 roku o godz. 17.00 odbył się w Gdańsku uroczysty Apel Pamięci przy Pomniku Żołnierzy Wyklętych. W obchodach wzięła udział delegacja Ligi Obrony Suwerenności z Przewodniczącym LOS Wojciechem Podjackim na czele. W trakcie uroczystości wygłoszono okolicznościowe przemówienia, odmówiono modlitwę za poległych bohaterów narodowych, a asysta wojskowa oddała salwę honorową. Złożono też przed pomnikiem ...

99. rocznica zaślubin Polski z morzem

10 lutego 2019 roku odbyły się w Pucku uroczystości związane z 99. rocznicą zaślubin Polski z Bałtykiem. W obchodach wzięła udział delegacja Ligi Obrony Suwerenności, której przewodził kol. Krzysztof Rekść. Uroczystości rozpoczęły się na Rynku Miejskim o godz. 9.30, gdzie przywitano przybyłych gości, którzy następnie udali się na mszę św. do Puckiej Fary. Po nabożeństwie odbył ...

Mobilizacja opinii publicznej

O tym, jak ważną rolę w demokracji spełnia opinia publiczna przekonał się już niejeden polityk, który się jej naraził i doświadczył konsekwencji złych nastrojów społecznych. Czasami przejawiało się to chwilowym spadkiem w sondażach, a innym razem poważniejszymi reperkusjami. Za przykład może nam posłużyć Włodzimierz Cimoszewicz, który swoją niefortunną wypowiedzią w czasie powodzi z 1997 roku ...

Polska w roku wyborczym

W czwartek 17 stycznia 2019 roku gościliśmy w Gdańsku znanego i cenionego publicystę Stanisława Michalkiewicza, który wygłosił wykład pt. „Polska w roku wyborczym”. Spotkanie z gdańszczanami zorganizowała Liga Obrony Suwerenności w Domu Kultury PSM Przymorze. Trwało ono trzy godziny i zgromadziło ponad 200 osób. Temat wykładu był bardzo ciekawy, a nasz gość w doskonałym stylu ...

Polski Szaniec nr 3-4/2018 już w sprzedaży!

Polski Szaniec nr 3-4/2018 ukazał się w sprzedaży. Tematem przewodnim najnowszego wydania naszego czasopisma jest 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Zagadnienie to omawiamy w kontekście historycznym, jak również w aspekcie wyzwań, które stoją przed żyjącymi obecnie pokoleniami patriotów. Poruszamy także bulwersującą kapitulację „polskich” władz przed zagranicznymi ośrodkami decyzyjnymi i miejscową żydokomuną. Pismo można nabyć w ...

LOS w hołdzie ofiarom Grudnia’70

W dniu 16 grudnia 2018 roku odbyły się w Gdańsku obchody związane z 48. rocznicą masakry robotników na Wybrzeżu w grudniu 1970, która była odpowiedzią władz komunistycznych na społeczne protesty związane z drastycznymi podwyżkami cen produktów spożywczych przed świętami Bożego Narodzenia. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 12.30 mszą w Bazylice św. Brygidy. Po jej zakończeniu uczestnicy ...

37. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

13 grudnia 2018 roku, w 37. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, Liga Obrony Suwerenności uczciła pamięć ofiar reżimu komunistycznego. Członkowie i sympatycy LOS zgromadzili się tego dnia o godz. 17.00 na Placu Solidarności w Gdańsku, aby przed Pomnikiem Poległych Stoczniowców zapalić znicze i oddać hołd męczennikom narodowej sprawy. Uczczono minutą ciszy pamięć pomordowanych, a ...

Droga do zjednoczenia

W chwili obecnej, nikt o zdrowych zmysłach i szczerych intencjach nie zaprzeczy temu, że w naszym kraju dzieje się źle pod rządami Republiki Okrągłego Stołu. Ekipy rządowe zmieniają się, ale władzę zawsze sprawują osobnicy wywodzący się spośród spiskowców z Magdalenki, których nazwisk nie będę przywoływał, bo jest ich zbyt wielu, a poza tym są powszechnie ...

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeśli chcesz
kontynuować, udziel zgody na użycie cookie.

Polityka prywatności:
Liga Obrony Suwerenności – administrator strony internetowej www.lospolski.pl odpowiada za przetwarzanie Twoich danych osobowych. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przykładowo mogą to być: adres e-mail użytkownika strony internetowej, numer IP komputera użytkownika lub inne dane, które użytkownik przekazuje administratorowi tej strony, np. poprzez formularze zamieszczone na stronie. Informujemy, że zbieramy i przetwarzamy dane osobowe użytkowników strony internetowej www.lospolski.pl
Powierzone nam dane osobowe są bezpieczne. Zobowiązujemy się do ich wykorzystania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) („Ustawa” ) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”). Liga Obrony Suwerenności jest podmiotem, który będzie przechowywać Twoje dane osobowe i korzystać z nich wyłącznie w celach na które się zgodziłeś. Liga Obrony Suwerenności dostępna jest pod adresem:

80-308 Gdańsk ul. Wita Stwosza 73 p. 1/2 oraz pod adresem mailowym:
lospolski@lospolski.pl i numerem telefonu: 501 813 770. Osobą zajmującą się danymi osobowymi jest Pan Wojciech Podjacki, z którym możesz skontaktować się pod wskazanym adresem mailowym. W sprawach związanych z Twoimi danymi możesz kontaktować się z nami poprzez wysłanie maila właśnie na adres: lospolski@lospolski.pl. Adres ten służy temu, abyś mógł z nami kontaktować się w sprawie swoich danych oraz abyś mógł realizować swoje prawa związane z udostępnionymi nam danymi. Masz prawo do żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.