O-NAS

AKTUALNOŚCI

99. rocznica zaślubin Polski z morzem

10 lutego 2019 roku odbyły się w Pucku uroczystości związane z 99. rocznicą zaślubin Polski z Bałtykiem. W obchodach wzięła udział delegacja Ligi Obrony Suwerenności, której przewodził kol. Krzysztof Rekść. Uroczystości rozpoczęły się na Rynku Miejskim o godz. 9.30, gdzie przywitano przybyłych gości, którzy następnie udali się na mszę św. do Puckiej Fary. Po nabożeństwie odbył ...

Mobilizacja opinii publicznej

O tym, jak ważną rolę w demokracji spełnia opinia publiczna przekonał się już niejeden polityk, który się jej naraził i doświadczył konsekwencji złych nastrojów społecznych. Czasami przejawiało się to chwilowym spadkiem w sondażach, a innym razem poważniejszymi reperkusjami. Za przykład może nam posłużyć Włodzimierz Cimoszewicz, który swoją niefortunną wypowiedzią w czasie powodzi z 1997 roku ...

Polska w roku wyborczym

W czwartek 17 stycznia 2019 roku gościliśmy w Gdańsku znanego i cenionego publicystę Stanisława Michalkiewicza, który wygłosił wykład pt. „Polska w roku wyborczym”. Spotkanie z gdańszczanami zorganizowała Liga Obrony Suwerenności w Domu Kultury PSM Przymorze. Trwało ono trzy godziny i zgromadziło ponad 200 osób. Temat wykładu był bardzo ciekawy, a nasz gość w doskonałym stylu ...

Polski Szaniec nr 3-4/2018 już w sprzedaży!

Polski Szaniec nr 3-4/2018 ukazał się w sprzedaży. Tematem przewodnim najnowszego wydania naszego czasopisma jest 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Zagadnienie to omawiamy w kontekście historycznym, jak również w aspekcie wyzwań, które stoją przed żyjącymi obecnie pokoleniami patriotów. Poruszamy także bulwersującą kapitulację „polskich” władz przed zagranicznymi ośrodkami decyzyjnymi i miejscową żydokomuną. Pismo można nabyć w ...

LOS w hołdzie ofiarom Grudnia’70

W dniu 16 grudnia 2018 roku odbyły się w Gdańsku obchody związane z 48. rocznicą masakry robotników na Wybrzeżu w grudniu 1970, która była odpowiedzią władz komunistycznych na społeczne protesty związane z drastycznymi podwyżkami cen produktów spożywczych przed świętami Bożego Narodzenia. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 12.30 mszą w Bazylice św. Brygidy. Po jej zakończeniu uczestnicy ...

37. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

13 grudnia 2018 roku, w 37. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, Liga Obrony Suwerenności uczciła pamięć ofiar reżimu komunistycznego. Członkowie i sympatycy LOS zgromadzili się tego dnia o godz. 17.00 na Placu Solidarności w Gdańsku, aby przed Pomnikiem Poległych Stoczniowców zapalić znicze i oddać hołd męczennikom narodowej sprawy. Uczczono minutą ciszy pamięć pomordowanych, a ...

Droga do zjednoczenia

W chwili obecnej, nikt o zdrowych zmysłach i szczerych intencjach nie zaprzeczy temu, że w naszym kraju dzieje się źle pod rządami Republiki Okrągłego Stołu. Ekipy rządowe zmieniają się, ale władzę zawsze sprawują osobnicy wywodzący się spośród spiskowców z Magdalenki, których nazwisk nie będę przywoływał, bo jest ich zbyt wielu, a poza tym są powszechnie ...

LOS w związku z 100. rocznicą odzyskania niepodległości

Oświadczenie Ligi Obrony Suwerenności w związku z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. W 2018 roku obchodzimy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, co powinno być okazją nie tylko do świętowania tego wiekopomnego wydarzenia, ale przede wszystkim powodem do refleksji nad obecnym stanem Rzeczypospolitej. Droga, którą przebyliśmy od upadku naszej państwowości w XVIII wieku, aż do powrotu Państwa ...

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeśli chcesz
kontynuować, udziel zgody na użycie cookie.

Polityka prywatności:
Liga Obrony Suwerenności – administrator strony internetowej www.lospolski.pl odpowiada za przetwarzanie Twoich danych osobowych. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przykładowo mogą to być: adres e-mail użytkownika strony internetowej, numer IP komputera użytkownika lub inne dane, które użytkownik przekazuje administratorowi tej strony, np. poprzez formularze zamieszczone na stronie. Informujemy, że zbieramy i przetwarzamy dane osobowe użytkowników strony internetowej www.lospolski.pl
Powierzone nam dane osobowe są bezpieczne. Zobowiązujemy się do ich wykorzystania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) („Ustawa” ) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”). Liga Obrony Suwerenności jest podmiotem, który będzie przechowywać Twoje dane osobowe i korzystać z nich wyłącznie w celach na które się zgodziłeś. Liga Obrony Suwerenności dostępna jest pod adresem:

80-308 Gdańsk ul. Wita Stwosza 73 p. 1/2 oraz pod adresem mailowym:
lospolski@lospolski.pl i numerem telefonu: 501 813 770. Osobą zajmującą się danymi osobowymi jest Pan Wojciech Podjacki, z którym możesz skontaktować się pod wskazanym adresem mailowym. W sprawach związanych z Twoimi danymi możesz kontaktować się z nami poprzez wysłanie maila właśnie na adres: lospolski@lospolski.pl. Adres ten służy temu, abyś mógł z nami kontaktować się w sprawie swoich danych oraz abyś mógł realizować swoje prawa związane z udostępnionymi nam danymi. Masz prawo do żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.