O-NAS

AKTUALNOŚCI

Brudna kasa polityków [FILM]

Przewodniczący Ligi Obrony Suwerenności - Wojciech Podjacki - odkrywa bulwersujące kulisy polskiej kuchni politycznej dotyczące finansowania partii politycznych z pieniędzy Polaków.

Przywódca? Conditio sine qua non!

Działanie wielkiego narodu, jakim jest Naród Polski, który samodzielnie przez 30 lat nie jest zdolny dokonać wyboru swoich przedstawicieli, a robi to pod wpływem sondaży, nachalnej propagandy i bezustannych kłamstw – musi budzić co najmniej zdziwienie. Szczególnie przykre jest stwierdzenie – „mam własne zdanie”, wypowiadane przez osobę legitymującą się wyższym wykształceniem, ponieważ, gdy wreszcie je ...

PRZEKRĘT WYBORCZY [FILM]

Przewodniczący Ligi Obrony Suwerenności - Wojciech Podjacki - rzeczowo i mocno objaśnia obecną rzeczywistość na polskiej scenie politycznej.  

Służba Polsce

Ludzie u nas dzielą się na dwa rodzaje: jedni chcą Polsce coś dać z siebie, drudzy chcą coś wziąć od Polski. Jedni chcą dla Polski pracować bezinteresownie, drudzy chcą na Polsce zarobić. Jak rozróżnić te dwa rodzaje ludzi? Bardzo łatwo. Ci, co chcą na Polsce zarobić, pchają się na stanowiska, posady, zabiegają o korzyści i ...

Ideologia w państwie, idea w narodzie

Odkąd przestała obowiązywać w Polsce ideologia narzucona przez Rosję sowiecką, nasze państwo nie posiłkuje się żadną ideologią. Mało tego: „układ”, od 30-tu lat sprawujący władzę, robi wszystko, aby Naród Polski sprowadzić do rzędu bezrefleksyjnych nabywców dóbr konsumpcyjnych, zajmujących się poza pracą (o ile ją mają!) wyłącznie czynnościami fizjologicznymi i niezbyt wyszukaną formą rozrywki. Jakiekolwiek wartościowe ...

ODEBRAĆ POLITYKOM PRZYWILEJE! [FILM]

Przewodniczący Ligi Obrony Suwerenności - Wojciech Podjacki - przedstawia receptę na kryzys gospodarczy poprzez odebranie politykom przywilejów.

Wojciech Podjacki o kwestii wyborów [FILM]

Przewodniczący Ligi Obrony Suwerenności Wojciech Podjacki zgłębił kwestię nadchodzących wyborów na urząd Prezydenta RP oraz poddał analizie nowe procedury forsowane w tej materii przez rząd Mateusza Morawieckiego. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem:

Wojciech Podjacki o tarczy antykryzysowej [FILM]

Wojciech Podjacki zabrał głos na temat wprowadzonej przez rząd tzw. tarczy antykryzysowej, mającej teoretycznie zrekompensować polskim przedsiębiorcom i pracownikom straty materialne, poniesione wskutek obostrzeń wynikłych z ogłoszonego stanu pandemii. Czy "tarcza" jest realną zapomogą dla Polaków, będących w trudnej sytuacji finansowej, czy raczej pustym hasłem, mającym utrzymać wysokie notowania Andrzeja Dudy w sondażach przedwyborczych? Zachęcamy do ...

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeśli chcesz
kontynuować, udziel zgody na użycie cookie.

Polityka prywatności:
Liga Obrony Suwerenności – administrator strony internetowej www.lospolski.pl odpowiada za przetwarzanie Twoich danych osobowych. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przykładowo mogą to być: adres e-mail użytkownika strony internetowej, numer IP komputera użytkownika lub inne dane, które użytkownik przekazuje administratorowi tej strony, np. poprzez formularze zamieszczone na stronie. Informujemy, że zbieramy i przetwarzamy dane osobowe użytkowników strony internetowej www.lospolski.pl
Powierzone nam dane osobowe są bezpieczne. Zobowiązujemy się do ich wykorzystania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) („Ustawa” ) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”). Liga Obrony Suwerenności jest podmiotem, który będzie przechowywać Twoje dane osobowe i korzystać z nich wyłącznie w celach na które się zgodziłeś. Liga Obrony Suwerenności dostępna jest pod adresem:

80-308 Gdańsk ul. Wita Stwosza 73 p. 1/2 oraz pod adresem mailowym:
lospolski@lospolski.pl i numerem telefonu: 501 813 770. Osobą zajmującą się danymi osobowymi jest Pan Wojciech Podjacki, z którym możesz skontaktować się pod wskazanym adresem mailowym. W sprawach związanych z Twoimi danymi możesz kontaktować się z nami poprzez wysłanie maila właśnie na adres: lospolski@lospolski.pl. Adres ten służy temu, abyś mógł z nami kontaktować się w sprawie swoich danych oraz abyś mógł realizować swoje prawa związane z udostępnionymi nam danymi. Masz prawo do żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.