O-NAS

AKTUALNOŚCI

Stop islamizacji

30 czerwca 2016 roku Liga Obrony Suwerenności zorganizowała w Gdańsku pikietę przeciwko polityce imigracyjnej władz miasta pod hasłem – STOP ISLAMIZACJI. Protest ten był odpowiedzią na procedowaną tego dnia uchwałę w sprawie przyjęcia na terenie miasta Gdańska Modelu Integracji Imigrantów.

Model ten opiera się na wizji Gdańska, jako miasta wielokulturowego oraz na współdziałaniu miejskich instytucji w celu „integracji migrantów i umiędzynarodowienia miasta”. Liga Obrony Suwerenności sprzeciwia się sprowadzaniu do Polski imigrantów z obcego kręgu kulturowego oraz dostrzega zagrożenia z tym związane, których najdobitniejszym przykładem są dramaty rozgrywające się w państwach Zachodniej Europy. Etniczna i religijna jednolitość jest naszą największą zaletą oraz gwarantem bezpieczeństwa, o którym pomarzyć dziś mogą kraje, które wiele lat temu postawiły na politykę integracji i asymilacji muzułmanów. Władze Gdańska beztrosko powielają dziś błędy zachodu, fundując Polakom multikulturowy tygiel, który za kilkanaście – kilkadziesiąt lat przerodzi się w miejsce zgoła niepodobne do pięknego Gdańska, jaki dziś znamy.

Dlatego postanowiliśmy czynnie zaprotestować przeciwko nieodpowiedzialności i arogancji władz miejskich, które nie pytając o zdanie mieszkańców Gdańska, poza garstką osób uczestniczących w tzw. konsultacjach społecznych (100 osób), zamierzają realizować swoje chore wizje kosztem Gdańszczan. Pikieta rozpoczęła się o godz. 8.30 i trwała do godz.11.00. W tym czasie w siedzibie Rady Miasta Gdańska przy ul. Wały Jagiellońskie odbywała się sesja, na której procedowano m.in. wspomnianą uchwałę imigracyjną. W trakcie protestu do zgromadzonych manifestantów przemawiał Przewodniczący LOS Wojciech Podjacki, który w żywiołowy sposób przedstawił nasze stanowisko w tej sprawie. Pomimo wczesnej pory i dnia roboczego w proteście wzięło udział kilkadziesiąt osób. Przybyli też liczni przedstawiciele mediów. Wojciech Podjacki wystąpił tego dnia w Forum Panoramy Gdańskiej, gdzie odniósł się do tematu naszego protestu.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeśli chcesz
kontynuować, udziel zgody na użycie cookie.

Polityka prywatności:
Liga Obrony Suwerenności – administrator strony internetowej www.lospolski.pl odpowiada za przetwarzanie Twoich danych osobowych. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przykładowo mogą to być: adres e-mail użytkownika strony internetowej, numer IP komputera użytkownika lub inne dane, które użytkownik przekazuje administratorowi tej strony, np. poprzez formularze zamieszczone na stronie. Informujemy, że zbieramy i przetwarzamy dane osobowe użytkowników strony internetowej www.lospolski.pl
Powierzone nam dane osobowe są bezpieczne. Zobowiązujemy się do ich wykorzystania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) („Ustawa” ) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”). Liga Obrony Suwerenności jest podmiotem, który będzie przechowywać Twoje dane osobowe i korzystać z nich wyłącznie w celach na które się zgodziłeś. Liga Obrony Suwerenności dostępna jest pod adresem:

80-308 Gdańsk ul. Wita Stwosza 73 p. 1/2 oraz pod adresem mailowym:
lospolski@lospolski.pl i numerem telefonu: 501 813 770. Osobą zajmującą się danymi osobowymi jest Pan Wojciech Podjacki, z którym możesz skontaktować się pod wskazanym adresem mailowym. W sprawach związanych z Twoimi danymi możesz kontaktować się z nami poprzez wysłanie maila właśnie na adres: lospolski@lospolski.pl. Adres ten służy temu, abyś mógł z nami kontaktować się w sprawie swoich danych oraz abyś mógł realizować swoje prawa związane z udostępnionymi nam danymi. Masz prawo do żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.