O-NAS

AKTUALNOŚCI

Służba Polsce

Ludzie u nas dzielą się na dwa rodzaje: jedni chcą Polsce coś dać z siebie, drudzy chcą coś wziąć od Polski. Jedni chcą dla Polski pracować bezinteresownie, drudzy chcą na Polsce zarobić. Jak rozróżnić te dwa rodzaje ludzi? Bardzo łatwo. Ci, co chcą na Polsce zarobić, pchają się na stanowiska, posady, zabiegają o korzyści i koncesje, zawsze gotowi do pochlebstw, za wszelką cenę usiłują przypodobać się tym, co chwilowo znaleźli się u góry. Dla zysku i dla posady wyrzekają się własnego zdania, udają, że nie spostrzegają zła, które się wokoło nich szerzy, zawsze mają na sprzedaż swój honor i swą uczciwość, byle tylko zdobyć karierę i wygodę.

Drudzy ludzie, którzy dla Polski pracują bezinteresownie, nie starają się o nic dla siebie osobiście i dlatego też nikomu kłaniać się i pochlebiać nie potrzebują. Rozumieją oni, że państwo budować trzeba nie na kłamstwie i obłudzie, ale na uczciwości i prawdzie i dlatego śmiało wypowiadają swoje poglądy, nie bacząc na to, czy się to komuś spodoba, czy nie spodoba. Tylko ci ludzie odważni, bezinteresowni, niezależni stanowią rzeczywistą siłę narodu.

Ci, co na Polsce zarobić pragną i na niej zarabiają, bardzo niechętnie patrzą na wzrastające dziś młode pokolenie. Lękają się, że ono odepchnie ich od żłobów, przy których się tuczą, i dokładają wszelkich wysiłków, aby tę niemiłą dla siebie chwilę jak najbardziej oddalić. Starają się zohydzić młodzież w oczach społeczeństwa rzucając na nią fałszywe oskarżenia i oszczerstwa, starają się jak mogą przeszkodzić swobodnemu organizowaniu się młodych sił narodowych.

Może to i lepiej. Bo z pokolenia, któremu wszystko w życiu łatwo przychodzi, często wyrastają ludzie słabi, zniewieściali, niedołężni. Natomiast dzisiejsze młode pokolenie hartuje się w walce z przeciwnościami, wyda z siebie niewątpliwie ludzi śmiałych, wytrwałych, dzielnych i ofiarnych. Takich właśnie potrzeba Polsce w trudnych i niebezpiecznych czasach, które nadchodzą.

A kiedy naturalną rzeczy koleją pokolenie to, jako młodsze, doczeka się chwili, w której weźmie ster w swe ręce, wówczas będzie mogło sobie powiedzieć, że własną wytrwałością i pracą, a nie służalstwem i wyrzeczeniem się swoich zasad uzyskało należne mu w Polsce stanowisko, i zdobywszy to stanowisko używać go będzie nie dla własnych wygód i korzyści, ale dla dobra Polski, dla dobra Narodu. Nie będzie brało z Polski, ale będzie jej dawało.

Jan Rembieliński

„Kurier Poznański” nr 69 z 12 lutego 1933, s. 15.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeśli chcesz
kontynuować, udziel zgody na użycie cookie.

Polityka prywatności:
Liga Obrony Suwerenności – administrator strony internetowej www.lospolski.pl odpowiada za przetwarzanie Twoich danych osobowych. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przykładowo mogą to być: adres e-mail użytkownika strony internetowej, numer IP komputera użytkownika lub inne dane, które użytkownik przekazuje administratorowi tej strony, np. poprzez formularze zamieszczone na stronie. Informujemy, że zbieramy i przetwarzamy dane osobowe użytkowników strony internetowej www.lospolski.pl
Powierzone nam dane osobowe są bezpieczne. Zobowiązujemy się do ich wykorzystania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) („Ustawa” ) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”). Liga Obrony Suwerenności jest podmiotem, który będzie przechowywać Twoje dane osobowe i korzystać z nich wyłącznie w celach na które się zgodziłeś. Liga Obrony Suwerenności dostępna jest pod adresem:

80-308 Gdańsk ul. Wita Stwosza 73 p. 1/2 oraz pod adresem mailowym:
lospolski@lospolski.pl i numerem telefonu: 501 813 770. Osobą zajmującą się danymi osobowymi jest Pan Wojciech Podjacki, z którym możesz skontaktować się pod wskazanym adresem mailowym. W sprawach związanych z Twoimi danymi możesz kontaktować się z nami poprzez wysłanie maila właśnie na adres: lospolski@lospolski.pl. Adres ten służy temu, abyś mógł z nami kontaktować się w sprawie swoich danych oraz abyś mógł realizować swoje prawa związane z udostępnionymi nam danymi. Masz prawo do żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.