O-NAS

AKTUALNOŚCI

Marsz Niepodległości – Wrocław 2019

W dniu 11 listopada 2019 roku środowiska patriotyczne zorganizowały we Wrocławiu Marsz Niepodległości, na który przybyli Polacy z różnych stron naszego kraju, w tym delegacja Ligi Obrony Suwerenności z Przewodniczącym Wojciechem Podjackim. Hasło tegorocznego Marszu brzmiało: „Żeby Polska była Polską!”.

Miejscem zbiórki dla uczestników Marszu była Wyspa Słodowa, gdzie zgromadziło się kilka tysięcy osób. Marsz rozpoczął o godz. 19.00 Jacek Międlar, który przywitał uczestników i wprowadził ich w patriotyczny nastrój skandując hasła bliskie sercu każdego Polaka. Następnie zabrał głos Wojciech Podjacki, który wygłosił płomienne przemówienie, apelując do zgromadzonych o spełnienie przez nich patriotycznego obowiązku i obronę naszej Ojczyzny przed zakusami jej wrogów oraz o przeciwstawienie się ofensywie liberokomuny dążącej do przejęcia władzy w Polsce. Uczestnicy Marszu, po odczytaniu przez Jacka Międlara listy ojców niepodległości, wyruszyli w kierunku Placu Solidarności, gdzie mieli ponownie przemówić główni prelegenci oraz miał się odbyć patriotyczny koncert w wykonaniu rapera Stopy. Jednak po przejściu zaledwie 200 metrów Marsz został zatrzymany przez zwarte oddziały policji, a urzędniczka z ratusza oznajmiła, że rozwiązuje zgromadzenie. Uczestnikom dano zaledwie parę minut na rozejście się, co z oczywistych względów było niemożliwe, ponieważ byli oni stłoczeni na wąskiej ulicy i zablokowani przez oddziały policyjne, które nie zważając na obecność wielu dzieci, kobiet i osób w podeszłym wieku przystąpiły do brutalnej pacyfikacji zgromadzenia. Poszły w ruch pałki, gaz i armatki wodne, a szczególną brutalnością odznaczyli się zamaskowani osobnicy wyposażeni w stalowe pałki teleskopowe. Rannych zostało kilkunastu manifestantów, wielu z nich zatrzymano, a szykany i aresztowania trwają nadal. Akcja policji nosi wszelkie znamiona zorganizowanej antypolskiej prowokacji, która miała uniemożliwić godne świętowanie Dnia Niepodległości przez uczestników tej pokojowej manifestacji i miała być demonstracją siły ze strony skorumpowanego systemu. W tych okolicznościach należy uznać, że władze miejskie, jak również policja zachowały się haniebnie i zasługują na przykładne ukaranie, bo niedopuszczalne jest to, żeby w „wolnej” Polsce znęcano się nad uczestnikami pokojowej manifestacji, których jedyną intencją było zamanifestowanie uczuć patriotycznych. Więcej informacji na temat przebiegu Marszu Niepodległości we Wrocławiu można znaleźć na portalu: wPrawo.pl

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeśli chcesz
kontynuować, udziel zgody na użycie cookie.

Polityka prywatności:
Liga Obrony Suwerenności – administrator strony internetowej www.lospolski.pl odpowiada za przetwarzanie Twoich danych osobowych. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przykładowo mogą to być: adres e-mail użytkownika strony internetowej, numer IP komputera użytkownika lub inne dane, które użytkownik przekazuje administratorowi tej strony, np. poprzez formularze zamieszczone na stronie. Informujemy, że zbieramy i przetwarzamy dane osobowe użytkowników strony internetowej www.lospolski.pl
Powierzone nam dane osobowe są bezpieczne. Zobowiązujemy się do ich wykorzystania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) („Ustawa” ) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”). Liga Obrony Suwerenności jest podmiotem, który będzie przechowywać Twoje dane osobowe i korzystać z nich wyłącznie w celach na które się zgodziłeś. Liga Obrony Suwerenności dostępna jest pod adresem:

80-308 Gdańsk ul. Wita Stwosza 73 p. 1/2 oraz pod adresem mailowym:
lospolski@lospolski.pl i numerem telefonu: 501 813 770. Osobą zajmującą się danymi osobowymi jest Pan Wojciech Podjacki, z którym możesz skontaktować się pod wskazanym adresem mailowym. W sprawach związanych z Twoimi danymi możesz kontaktować się z nami poprzez wysłanie maila właśnie na adres: lospolski@lospolski.pl. Adres ten służy temu, abyś mógł z nami kontaktować się w sprawie swoich danych oraz abyś mógł realizować swoje prawa związane z udostępnionymi nam danymi. Masz prawo do żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.