O-NAS

AKTUALNOŚCI

Manifestacja w obronie polskości Śląska

16 lipca 2016 roku w Katowicach odbyła się manifestacja patriotyczna w obronie polskości Śląska. Protest związany był z odbywającym się równolegle tzw. Marszem Autonomii, organizowanym przez separatystyczny Ruch Autonomii Śląska.

Manifestacje w obronie polskości Śląska odbywają się od kilku lat z inicjatywy Ligi Obrony Suwerenności. Przedsięwzięcie cieszy się poparciem lokalnego środowiska patriotycznego. W tym roku w demonstracji wzięli udział przedstawiciele m.in. śląskich klubów „Gazety Polskiej” oraz Solidarnych 2010. Protest rozpoczął się o godz. 11.00 przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego, ulokowanym na Placu Chrobrego. Wygłoszono okolicznościowe przemówienia oraz przedstawiono nasze stanowisko licznie przybyłym mediom. Marsz separatystów z RAŚ, od którego odgradzała nas policja, przeszedł niemal niezauważony z racji niskiej frekwencji. Jak zwykle jednak liczba jego uczestników została zawyżona przez media.

Nasze manifestacje, oprócz wyrażenia sprzeciwu wobec ruchów separatystycznych działających w Polsce, są również świetną okazją do spotkań oraz konsolidacji środowiska patriotycznego. W tym roku na katowickiej pikiecie zebrali się ludzie, dla których dobro Ojczyzny stanowi wartość najwyższą, którzy wbrew przeciwnościom i pogardzie okazywanej ze strony osobników mieniących się patriotami, walczą z zarazą rozsadzającą nasz kraj od środka. Liga Obrony Suwerenności dostrzega prawdziwe zagrożenia dla Polski. Nie dajemy się ogłupić medialnej propagandzie i serwowanym przez polityków głównego nurtu tematom zastępczym. Integralność Państwa Polskiego jest podstawą jego siły, dającą nadzieję na lepszą przyszłość, która dla państw stawiających na autonomię regionów oraz multikulturalizm rysuje się w ciemnych barwach. Naszym celem była, jest i będzie Wielka Polska, z którą wszyscy obywatele będą się czuć nierozerwalnie związani. Wbrew temu, co próbowali nam wmówić aktywiści z RAŚ, którzy pojawili się na naszej manifestacji, większość Ślązaków nie ma z separatystami nic wspólnego. Wroga propaganda jednak nadal działa i sączy w umysły, głównie młodych ludzi, jad nienawiści do wszystkiego co polskie. Nie pozwólmy na to. Brońmy polskości Śląska.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeśli chcesz
kontynuować, udziel zgody na użycie cookie.

Polityka prywatności:
Liga Obrony Suwerenności – administrator strony internetowej www.lospolski.pl odpowiada za przetwarzanie Twoich danych osobowych. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przykładowo mogą to być: adres e-mail użytkownika strony internetowej, numer IP komputera użytkownika lub inne dane, które użytkownik przekazuje administratorowi tej strony, np. poprzez formularze zamieszczone na stronie. Informujemy, że zbieramy i przetwarzamy dane osobowe użytkowników strony internetowej www.lospolski.pl
Powierzone nam dane osobowe są bezpieczne. Zobowiązujemy się do ich wykorzystania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) („Ustawa” ) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”). Liga Obrony Suwerenności jest podmiotem, który będzie przechowywać Twoje dane osobowe i korzystać z nich wyłącznie w celach na które się zgodziłeś. Liga Obrony Suwerenności dostępna jest pod adresem:

80-308 Gdańsk ul. Wita Stwosza 73 p. 1/2 oraz pod adresem mailowym:
lospolski@lospolski.pl i numerem telefonu: 501 813 770. Osobą zajmującą się danymi osobowymi jest Pan Wojciech Podjacki, z którym możesz skontaktować się pod wskazanym adresem mailowym. W sprawach związanych z Twoimi danymi możesz kontaktować się z nami poprzez wysłanie maila właśnie na adres: lospolski@lospolski.pl. Adres ten służy temu, abyś mógł z nami kontaktować się w sprawie swoich danych oraz abyś mógł realizować swoje prawa związane z udostępnionymi nam danymi. Masz prawo do żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.