O-NAS

AKTUALNOŚCI

LOS w hołdzie ofiarom Grudnia 1970

W dniach 16-17 grudnia w Gdańsku i Gdyni odbyły się obchody związane z 47. rocznicą masakry robotników na Wybrzeżu dokonanej przez komunistów w grudniu 1970 roku. Była to odpowiedź „ludowej” władzy na społeczne protesty wobec podwyżki cen produktów spożywczych przed świętami Bożego Narodzenia. W obu uroczystościach wzięły udział delegacje Ligi Obrony Suwerenności.

Uroczystości w Gdańsku rozpoczęły się 16 grudnia o godz. 17.00 mszą w Bazylice św. Brygidy. Po jej zakończeniu uczestnicy przemaszerowali w uroczystym pochodzie na Plac Solidarności, gdzie przed pomnikiem Poległych Stoczniowców odbył się Apel Poległych. W obchodach wzięło udział kilkaset osób, w tym działacze LOS z kol. Robertem Kownackim na czele. Następnego dnia odbyły się obchody w Gdyni. O godz. 6.00 miał miejsce Apel Poległych przed pomnikiem W Hołdzie Pomordowanym Ofiarom Grudnia 1970. Kolejna część uroczystości zainaugurowana została o godz. 16.30 uroczystą mszą w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa. Po jej zakończeniu uczestnicy udali się wspólnie ulicą Świętojańską w kierunku pomnika Ofiar Grudnia’70 przy Urzędzie Miejskim. Na miejscu odczytano Apel Poległych, a swoje przemówienia wygłosili przedstawiciele lokalnych władz. W gdyńskich obchodach brali udział członkowie Ligi Obrony Suwerenności, którym przewodził kol. Krzysztof Rekść.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeśli chcesz
kontynuować, udziel zgody na użycie cookie.

Polityka prywatności:
Liga Obrony Suwerenności – administrator strony internetowej www.lospolski.pl odpowiada za przetwarzanie Twoich danych osobowych. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przykładowo mogą to być: adres e-mail użytkownika strony internetowej, numer IP komputera użytkownika lub inne dane, które użytkownik przekazuje administratorowi tej strony, np. poprzez formularze zamieszczone na stronie. Informujemy, że zbieramy i przetwarzamy dane osobowe użytkowników strony internetowej www.lospolski.pl
Powierzone nam dane osobowe są bezpieczne. Zobowiązujemy się do ich wykorzystania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) („Ustawa” ) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”). Liga Obrony Suwerenności jest podmiotem, który będzie przechowywać Twoje dane osobowe i korzystać z nich wyłącznie w celach na które się zgodziłeś. Liga Obrony Suwerenności dostępna jest pod adresem:

80-308 Gdańsk ul. Wita Stwosza 73 p. 1/2 oraz pod adresem mailowym:
lospolski@lospolski.pl i numerem telefonu: 501 813 770. Osobą zajmującą się danymi osobowymi jest Pan Wojciech Podjacki, z którym możesz skontaktować się pod wskazanym adresem mailowym. W sprawach związanych z Twoimi danymi możesz kontaktować się z nami poprzez wysłanie maila właśnie na adres: lospolski@lospolski.pl. Adres ten służy temu, abyś mógł z nami kontaktować się w sprawie swoich danych oraz abyś mógł realizować swoje prawa związane z udostępnionymi nam danymi. Masz prawo do żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.