O-NAS

AKTUALNOŚCI

96. Rocznica Bitwy Warszawskiej 1920

15 sierpnia 2016 roku przypadła 96. rocznica zwycięskiej Bitwy Warszawskiej. Z tej okazji Liga Obrony Suwerenności zorganizowała niezależne obchody w Gdańsku.

Uroczystości związane z przypadającym na ten dzień świętem Wojska Polskiego odbyły się o godz. 14.00 przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Rozpoczęło je złożenie kwiatów i uczczenie minutą ciszy bohaterów walki o niepodległość Ojczyzny. Następnie miało miejsce przemówienie Przewodniczącego LOS Wojciecha Podjackiego, który przypomniał zgromadzonym genezę obchodzonego święta oraz odniósł się do aktualnych wydarzeń politycznych. Jak zwykle w tym dniu nie mogło zabraknąć komentarza do aktualnego stanu Wojska Polskiego oraz zagrożeń i wyzwań, przed którymi stanęło nasze państwo, w związku z komplikującą się sytuacją geopolityczną. Przewodniczący LOS w swoim przemówieniu podkreślił konieczność polegania przede wszystkim na własnych siłach, zamiast oglądania się na sojuszników, którzy już wiele razy w historii nas zdradzili. Skrytykował poprzednią władzę za niszczenie Polskich Sił Zbrojnych oraz deprecjonowanie ich wartości. Wskazał także na niedociągnięcia obecnych władz, polegające na ślepym zawierzaniu bezpieczeństwa kraju naszej bytności w NATO oraz braku poważniejszych działań mogących wzmocnić polską obronność. Wobec niedostatku pieniędzy na spełnianie socjalnych obietnic wyborczych, sprawy obrony zeszły na dalszy plan. Stwarza to niebezpieczeństwo, z racji rosnącego zagrożenia ze wschodu oraz niemrawych działań zaradczych podejmowanych przez Sojusz Północnoatlantycki. Odtrąbiona jako wielki sukces polskiej dyplomacji dyslokacja na terenie Polski symbolicznych sił NATO, niestety nie załatwia sprawy, ponieważ nie stanowią one znaczącej siły. Na zakończenie zgromadzenia odśpiewano hymn narodowy.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeśli chcesz
kontynuować, udziel zgody na użycie cookie.

Polityka prywatności:
Liga Obrony Suwerenności – administrator strony internetowej www.lospolski.pl odpowiada za przetwarzanie Twoich danych osobowych. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przykładowo mogą to być: adres e-mail użytkownika strony internetowej, numer IP komputera użytkownika lub inne dane, które użytkownik przekazuje administratorowi tej strony, np. poprzez formularze zamieszczone na stronie. Informujemy, że zbieramy i przetwarzamy dane osobowe użytkowników strony internetowej www.lospolski.pl
Powierzone nam dane osobowe są bezpieczne. Zobowiązujemy się do ich wykorzystania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) („Ustawa” ) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”). Liga Obrony Suwerenności jest podmiotem, który będzie przechowywać Twoje dane osobowe i korzystać z nich wyłącznie w celach na które się zgodziłeś. Liga Obrony Suwerenności dostępna jest pod adresem:

80-308 Gdańsk ul. Wita Stwosza 73 p. 1/2 oraz pod adresem mailowym:
lospolski@lospolski.pl i numerem telefonu: 501 813 770. Osobą zajmującą się danymi osobowymi jest Pan Wojciech Podjacki, z którym możesz skontaktować się pod wskazanym adresem mailowym. W sprawach związanych z Twoimi danymi możesz kontaktować się z nami poprzez wysłanie maila właśnie na adres: lospolski@lospolski.pl. Adres ten służy temu, abyś mógł z nami kontaktować się w sprawie swoich danych oraz abyś mógł realizować swoje prawa związane z udostępnionymi nam danymi. Masz prawo do żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.