O-NAS

AKTUALNOŚCI

76. rocznica ludobójstwa Polaków na Wołyniu

W niedzielę 14 lipca 2019 roku odbyły się w Warszawie społeczne obchody 76. rocznicy ludobójstwa Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, w których uczestniczyła delegacja Ligi Obrony Suwerenności pod kierownictwem Przewodniczącego LOS Wojciecha Podjackiego. Obchody zorganizował Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych i Kombatanckich pod hasłem przewodnim: „Nie o zemstę, lecz o pamięć i prawdę wołają ofiary ludobójstwa”.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 13.00 mszą św. odprawioną w intencji ofiar ludobójstwa ukraińskiego w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Po mszy uformował się Marsz Pamięci, który przeszedł przez Krakowskie Przedmieście i Stare Miasto na Plac Piłsudskiego, gdzie przed Grobem Nieznanego Żołnierza kontynuowano uroczystości. Odbyła się zmiana warty i odczytano Apel Pomordowanych, Orkiestra Reprezentacyjna WP odegrała Mazurka Dąbrowskiego i Hymn Kresowiaków, a żołnierze Kompanii Reprezentacyjnej oddali salwę honorową. Następnie przedstawiciele organizacji kresowych wygłosili okolicznościowe przemówienia, w których skrytykowali skandaliczną postawę polskich władz wobec ciągłych prowokacji ukraińskich. Domagali się godnego pochówku ofiar ludobójstwa ukraińskiego oraz zdecydowanego potępienia banderyzmu i zbrodni dokonanych przez UPA. Przedstawiono również postulaty środowisk patriotycznych i kresowych dotyczące utworzenia Muzeum Kresów Polskich i powołania instytutu naukowego, który miałby badać historię naszych ziem wschodnich, a także ustawienia na Placu Piłsudskiego pomnika Rzezi Wołyńskiej, autorstwa prof. Andrzeja Pityńskiego, ufundowanego ze składek Polonii Amerykańskiej i od kilku lat przechowywanego w gliwickiej hucie. Na koniec uroczystości przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów przed Grobem Nieznanego Żołnierza. W obchodach uczestniczyło kilkaset osób, które w podniosłej atmosferze oddały hołd ofiarom banderowców.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeśli chcesz
kontynuować, udziel zgody na użycie cookie.

Polityka prywatności:
Liga Obrony Suwerenności – administrator strony internetowej www.lospolski.pl odpowiada za przetwarzanie Twoich danych osobowych. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przykładowo mogą to być: adres e-mail użytkownika strony internetowej, numer IP komputera użytkownika lub inne dane, które użytkownik przekazuje administratorowi tej strony, np. poprzez formularze zamieszczone na stronie. Informujemy, że zbieramy i przetwarzamy dane osobowe użytkowników strony internetowej www.lospolski.pl
Powierzone nam dane osobowe są bezpieczne. Zobowiązujemy się do ich wykorzystania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) („Ustawa” ) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”). Liga Obrony Suwerenności jest podmiotem, który będzie przechowywać Twoje dane osobowe i korzystać z nich wyłącznie w celach na które się zgodziłeś. Liga Obrony Suwerenności dostępna jest pod adresem:

80-308 Gdańsk ul. Wita Stwosza 73 p. 1/2 oraz pod adresem mailowym:
lospolski@lospolski.pl i numerem telefonu: 501 813 770. Osobą zajmującą się danymi osobowymi jest Pan Wojciech Podjacki, z którym możesz skontaktować się pod wskazanym adresem mailowym. W sprawach związanych z Twoimi danymi możesz kontaktować się z nami poprzez wysłanie maila właśnie na adres: lospolski@lospolski.pl. Adres ten służy temu, abyś mógł z nami kontaktować się w sprawie swoich danych oraz abyś mógł realizować swoje prawa związane z udostępnionymi nam danymi. Masz prawo do żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.