O-NAS

AKTUALNOŚCI

74. ROCZNICA UKRAIŃSKIEGO LUDOBÓJSTWA

W niedzielę 9 lipca 2017 roku odbyły się w Warszawie społeczne obchody Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa Obywateli Polskich na Kresach II Rzeczypospolitej, w których uczestniczyła delegacja Ligi Obrony Suwerenności pod przewodnictwem kol. Roberta Kownackiego.

Uroczystości rozpoczęły się w południe przed Grobem Nieznanego Żołnierza, odegraniem hymnu państwowego i odprawą warty. Delegacje złożyły wiązanki kwiatów, a przedstawiciele organizacji kresowych, kombatanckich i patriotycznych wygłosili okolicznościowe przemówienia. Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski podkreślił w swojej przemowie, że: „To, co my czynimy, nie czynimy z nienawiści. Nie jesteśmy przeciwko Ukrainie – ona ma prawo być wolna i niepodległa. […] Ale jesteśmy przeciwko zbrodniczej ideologii, która przyniosła śmierć także Żydom, Ormianom i sprawiedliwym Ukraińcom. […] Relacje polsko-ukraińskie budujmy na prawdzie, bo to prowadzi do przebaczenia i pojednania. […] Jeszcze nigdy dobrych relacji nie zbudowano na kłamstwie i przemilczeniu”. Duchowny odniósł się także do rozczarowania, z jakim została przyjęta decyzja prezydenta Andrzeja Dudy, który odmówił objęcia obchodów swoim honorowym patronatem: – „Panie Prezydencie. Jest nam niezwykle przykro, że odmówił pan udziału w dzisiejszych uroczystościach i objęcia patronatu. Sam list, jego forma bez empatii, bez szacunku, pokazuje, jak nas to wszystkich boli. Jest taki film „Dzieci gorszego Boga” i chcę się teraz zapytać, czy my jesteśmy dziećmi gorszego prezydenta? Gorszej Rzeczypospolitej?” – powiedział ks. Isakowicz-Zaleski. Lekceważącą postawę wobec uczestników społecznych obchodów Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa Obywateli Polskich na Kresach II Rzeczypospolitej, podkreśla również fakt przysłania przez obóz rządzący mizernej delegacji, składającej się jedynie z pośledniejszego wiceministra i jednego posła oraz brak okolicznościowych listów od prezydenta i premiera rządu.

Po zakończeniu uroczystości na Placu Piłsudskiego, uformował się Marsz Pamięci, który przeszedł przez Krakowskie Przedmieście i Stare Miasto do Katedry Polowej Wojska Polskiego, gdzie odprawiono nabożeństwo w intencji ofiar ukraińskiego ludobójstwa. Po drodze do Katedry składano również wiązanki kwiatów pod tablicami upamiętniającymi zamordowanych – przy Domu Polonii i w Bazylice Archikatedralnej św. Jana. W obchodach zorganizowanych przez środowiska kombatanckie i kresowe uczestniczyło kilkaset osób, które w podniosłej atmosferze oddały hołd ofiarom banderowców. Warto też podkreślić, że w uroczystościach wzięły udział osoby pochodzące z różnych stron Polski, jak również z zagranicy, a same obchody spotkały się z niezwykle życzliwym przyjęciem ze strony mieszkańców Warszawy i turystów, którzy chętnie przyłączali się do nas.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeśli chcesz
kontynuować, udziel zgody na użycie cookie.

Polityka prywatności:
Liga Obrony Suwerenności – administrator strony internetowej www.lospolski.pl odpowiada za przetwarzanie Twoich danych osobowych. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przykładowo mogą to być: adres e-mail użytkownika strony internetowej, numer IP komputera użytkownika lub inne dane, które użytkownik przekazuje administratorowi tej strony, np. poprzez formularze zamieszczone na stronie. Informujemy, że zbieramy i przetwarzamy dane osobowe użytkowników strony internetowej www.lospolski.pl
Powierzone nam dane osobowe są bezpieczne. Zobowiązujemy się do ich wykorzystania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) („Ustawa” ) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”). Liga Obrony Suwerenności jest podmiotem, który będzie przechowywać Twoje dane osobowe i korzystać z nich wyłącznie w celach na które się zgodziłeś. Liga Obrony Suwerenności dostępna jest pod adresem:

80-308 Gdańsk ul. Wita Stwosza 73 p. 1/2 oraz pod adresem mailowym:
lospolski@lospolski.pl i numerem telefonu: 501 813 770. Osobą zajmującą się danymi osobowymi jest Pan Wojciech Podjacki, z którym możesz skontaktować się pod wskazanym adresem mailowym. W sprawach związanych z Twoimi danymi możesz kontaktować się z nami poprzez wysłanie maila właśnie na adres: lospolski@lospolski.pl. Adres ten służy temu, abyś mógł z nami kontaktować się w sprawie swoich danych oraz abyś mógł realizować swoje prawa związane z udostępnionymi nam danymi. Masz prawo do żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.