O-NAS

AKTUALNOŚCI

100. ROCZNICA ZAŚLUBIN POLSKI Z MORZEM

10 lutego 2020 roku odbyły się w Pucku uroczystości związane z 100. rocznicą zaślubin Polski z Bałtykiem. W obchodach wzięła udział delegacja Ligi Obrony Suwerenności pod przewodnictwem Wojciecha Podjackiego. Uroczystości rozpoczęły się na Rynku Miejskim o godz. 10.00, gdzie przywitano przybyłych gości, którzy następnie udali się na mszę św. do Puckiej Fary. Po nabożeństwie kontynuowano obchody na terenie Portu Rybackiego, gdzie złożono wiązanki kwiatów pod pomnikiem gen. Józefa Hallera. Nastąpiło również zrzucenie wieńca z pokładu śmigłowca na wody Zatoki Puckiej. W uroczystościach asystowała Kompania Reprezentacyjna i Orkiestra Marynarki Wojennej oraz liczne poczty sztandarowe. Pomimo padającego deszczu i silnego wiatru tegoroczne obchody zgromadziły kilka tysięcy osób, które uczciły to wiekopomne wydarzenie.

Zaślubin Polski z Bałtykiem dokonał gen. Józef Haller dowodzący wojskami Frontu Pomorskiego, którego zadaniem było przejęcie Pomorza z rąk Niemców. Zwieńczeniem tej operacji były uroczystości zorganizowane w Pucku 10 lutego 1920 roku. Na tę okazję polscy gdańszczanie ufundowali dwa platynowe pierścienie: jeden gen. Haller wrzucił do morza, drugi założył na palec.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeśli chcesz
kontynuować, udziel zgody na użycie cookie.

Polityka prywatności:
Liga Obrony Suwerenności – administrator strony internetowej www.lospolski.pl odpowiada za przetwarzanie Twoich danych osobowych. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przykładowo mogą to być: adres e-mail użytkownika strony internetowej, numer IP komputera użytkownika lub inne dane, które użytkownik przekazuje administratorowi tej strony, np. poprzez formularze zamieszczone na stronie. Informujemy, że zbieramy i przetwarzamy dane osobowe użytkowników strony internetowej www.lospolski.pl
Powierzone nam dane osobowe są bezpieczne. Zobowiązujemy się do ich wykorzystania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) („Ustawa” ) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”). Liga Obrony Suwerenności jest podmiotem, który będzie przechowywać Twoje dane osobowe i korzystać z nich wyłącznie w celach na które się zgodziłeś. Liga Obrony Suwerenności dostępna jest pod adresem:

80-308 Gdańsk ul. Wita Stwosza 73 p. 1/2 oraz pod adresem mailowym:
lospolski@lospolski.pl i numerem telefonu: 501 813 770. Osobą zajmującą się danymi osobowymi jest Pan Wojciech Podjacki, z którym możesz skontaktować się pod wskazanym adresem mailowym. W sprawach związanych z Twoimi danymi możesz kontaktować się z nami poprzez wysłanie maila właśnie na adres: lospolski@lospolski.pl. Adres ten służy temu, abyś mógł z nami kontaktować się w sprawie swoich danych oraz abyś mógł realizować swoje prawa związane z udostępnionymi nam danymi. Masz prawo do żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.